Vlietland College

Met het Vlietland college te Leiden is een project uitgevoerd met als thema ”The Armed Man” .
Het Toonkunstkoor Leiden heeft dit werk van Karl Jenkins op zaterdag 17 maart uitgevoerd
in de Pieterskerk te Leiden.

Alle 4 vwo leerlingen zijn tijdens hun CKV-lessen met dit thema aan de slag gegaan.
De opdracht was heel breed. De leerlingen beschikten over de muziek, die ze in delen
konden beluisteren en downloaden vanaf de website van de school. Daarnaast werden er
tijdens de lessen delen van de première van The Armed Man o.l.v. Karl Jenkins bekeken,
evenals de speciaal voor dit werk gemaakte film met oorlogsbeelden.
De leerlingen hebben ook een aantal maten van deel 5 (het Sanctus) ingestudeerd
o.l.v. hun eigen muziek -en CKV docente, Ellen Braumuller. Dat leverde een bijzondere
ervaring op,  want de meeste leerlingen hebben geen enkele koorervaring en zijn
nauwelijks vertrouwd met deze muziek en met noten lezen.
De leerlingen hebben op 16 maart de generale repetitie in de Pieterskerk bijgewoond
en waren er erg van onder de indruk.

Enkele foto’s van het educatieve project