Toonkunstkoor Leiden zoekt nieuwe dirigent per juni 2024

Toonkunstkoor Leiden is een amateurkoor bestaande uit nu 65 leden die het belangrijk vinden om met plezier zo goed mogelijk muziek te maken. Er wordt voortdurend aan de kwaliteit gewerkt, o.a. met een zangpedagoog. Het koor zingt een gevarieerd en uitdagend repertoire met composities uit de 15e tot 21e eeuw.

Het streven is twee keer per jaar een concert te verzorgen: een grotere productie met orkest en solisten en een concert dat kleiner van opzet is: met een bescheiden begeleidingsensemble en/of piano of a capella. Repetities zijn wekelijks op dinsdagavond, ondersteund door een pianiste/repetitor en soms een studiedag in het weekend.

Wie zoeken we?

* Je hebt een opleiding genoten in koor- én orkestdirectie en hebt voldoende ervaring op dit gebied.

*Je beschikt over soepele sociale vaardigheden en motiveert het koor om naar mooie concerten toe te werken door enthousiasme en humor en je kunt goed samenwerken met o.a. de vaste begeleider/repetitor (piano), het bestuur en een zangpedagoog.

* Je zoekt uitdaging voor zowel het koor als jezelf en denkt actief mee in een, niet bij voorbaat alledaagse, programmering vanuit een brede kennis van het koorrepertoire. Daarbij is visie op toekomstig repertoire gewenst.

* Je bent didactisch vaardig en staat open voor innovatieve manieren om het repertoire onder de knie te krijgen.

* Je biedt inzicht in de muzikale opbouw en betekenis van de stukken waar aan gewerkt wordt en enthousiasmeert en stimuleert mede daardoor de koorleden tot zelfstudie thuis.

*Je wilt je voor langere tijd aan het koor verbinden en bent al eerder beschikbaar (liefst vanaf januari 2024) om mee te denken over de toekomstige programmering.

Salariëring volgens de landelijke richtlijnen.

Aanstelling per 1 juni 2024 (m.u.v. enkele overlegmomenten in de eerste helft van 2024) Contact en sollicitatie voor 31 juli 2023 naar: secretaris@toonkunstkoorleiden.nl