Persbericht 19 mei 2000

Toonkunstkoor Leiden e.o. zingt Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms

Op 19 mei 2000 geeft het Toonkunstkoor Leiden e.o. in samenwerking met het Randstedelijk Begeleidings Orkest weer een concert in de Stadsgehoorzaal. Op het programma staan Blest Pair of Sirens van Hubert Parry (1848-1918) en Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms (1833-1897).

Het Deutsches Requiem (1868) is Brahms” meest omvangrijke en imposante koorwerk. Anders dan de requiems gebaseerd op de rooms katholieke (Latijnse) liturgie uit de mis voor de overledenen is dit requiem gebaseerd op teksten uit de Lutherse bijbel, die Brahms zelf koos. Het gaat hem daarbij niet zozeer om het lot van de gestorvenen, maar om de vertroosting van degenen die achterblijven: ””Ich wilt euch trösten wie einen seine Mutter tröstet”. De bazuinen van de wederopstanding klinken wel, maar volgens zijn biografen geloofde Brahms daar naar eigen zeggen niet in. Als beeld dat in fraaie muziek omgezet kon worden, sprak het hem blijkbaar wel aan.

Het Deutsches Requiem is een bijna honderd procent koorwerk. Bij slechts drie van de in totaal zeven delen zijn solisten betrokken. Heleen Koele (sopraan) en Frans Fiselier (bariton) zullen deze zeer fraaie solopartijen voor hun rekening nemen.

Sir Charles Hubert Hastings Parry was in de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw in Engeland een gevierd componist en ook maatschappelijk een invloedrijk man. Hij was inspirator van componisten als Elgar en Vaughan Williams. Zelf raakte hij wat in de vergetelheid. Blest Pair of Sirens (1867) is een van de werken die het oordeel van de geschiedenis overleefden. Bijzonder aan het werk is dat het voor een groot deel achtstemmig is. Een uitdaging voor een koor om dit in perfect diapason (perfecte harmonie) te zingen, precies zoals de engelen voor gods troon in de tekst, een gedicht van de zeventiende-eeuwse Engelse dichter John Milton. Koor en orkest worden geleid door Hans van der Toorn, dirigent van het Toonkunstkoor. Het Toonkunstkoor Leiden e.o. werd opgericht in 1951 en viert volgend jaar dus zijn 50-jarig bestaan. Het koor is een afdeling van de Maatschappij tot bevordering van de Toonkunst, een van de landelijke korenorganisaties.

Het Randstedelijk Orkest is een professioneel orkest dat in 1984 is opgericht. Dit gebeurde op initiatief van enkele musici rond concertmeester Pleun van der Linden, omdat de begeleiding van koren ernstig in gevaar kwam door veranderingen in het Orkestbestel.

Het Toonkunstkoor en het Randstedelijk Begeleidingsorkest werkten al eerder samen onder leiding van Hans van der Toorn. In mei 1998 werd ook in de (uitverkochte) Stadsgehoorzaal een concertante uitvoering van de Parelvissers van Georges Bizet gegeven.