Persbericht 18 september 2010

Het Stabat Mater als rouwverwerking

 

Zaterdag 18 september zal het Toonkunstkoor Leiden (TKKL) het Stabat Mater van Antonín Leopold Dvořák ten gehore brengen in de Pieterskerk te Leiden. ‘Stabat mater dolorosa’ (De moeder stond bedroefd ) zijn de beginwoorden van een gedicht op de Moeder Gods in haar smart om de gekruisigde Christus. Het Stabat Mater is een van de vele zogenoemde Sequentia, die vanaf ca. 900 deel zijn gaan uitmaken van de Christelijke liturgie. Het gedicht dateert van ca. 1270 en wordt toegeschreven aan Johannes Fidenza (1217 – 1274), beter bekend als Bonaventura, een volgeling van Franciscus van Assisi. Het Stabat Mater en het Dies Irae zijn de twee bekendste overgebleven sequentia en beiden zijn een inspiratiebron voor vele componisten geweest.

 

Dvořák heeft maar liefst 3 jaar nodig gehad om het Stabat Mater op.58 te vervolmaken. Hij is eraan begonnen in 1875 om het verdriet over het verliezen van zijn 2 jarige dochtertje te kunnen verwerken. Eind 1876 legde hij het werk voorlopig neer, maar in augustus 1877 sloeg het noodlot weer toe en stierf zijn tweede dochtertje met 11 maanden. Overspoeld door verdriet zocht hij wederom zijn soelaas in het gedicht dat het rouwen van De Maagd Maria als thema had. Minder dan een maand later eiste de pokken zijn laatste kind op; een 3-jarig jongetje. Dvořák begroef zich vervolgens bijna letterlijk in zijn werk en voltooide zijn Stabat Mater aan het eind van 1877. Mede doordat Dvořák zélf diep in de rouw was om zíjn kinderen, is het verdriet van Maria in het Stabat Mater van Dvořák soms griezelig voelbaar. Hoewel de sfeer van treurnis niet overheerst, is het wel steeds in iedere strofe, in elk afzonderlijk deel, op de achtergrond aanwezig.

 

Medewerking aan dit TKKL-concert zal worden verleend door Marjorie Ginczinger (sopraan), Margot Kalse (alt), Ludwig von Gijsegem (tenor) en Pieter Hendriks (bas). De orchestrale begeleiding is afkomstig van het RBO Sinfonia en de algehele leiding ligt, zoals altijd bij TKKL, in handen van Hans van der Toorn.

 

Zaterdag 18 september, Pieterskerk Leiden. De zaal is open vanaf 19.30u, om 20.15u vangt het concert aan. Kaarten in de voorverkoop (€ 18,-),  kunt u bestellen via een link op de website www.toonkunstkoorleiden.nl of door de leden van TKKL, of verkoop aan de zaal (€ 20,-). Bezoekers tot 18 jaar betalen € 9,-.

 

Tot ziens op 18 september!!!