Over het Toonkunstkoor

Artistieke begeleiding door professionals

Het Toonkunstkoor staat onder de artistieke leiding van dirigent Rens Tienstra, die als professioneel dirigent werkzaam is. Als artistiek leider is hij verantwoordelijk voor de repertoirekeus. Net als onze vorige dirigent (Hans van der Toorn) wil ook onze nieuwe dirigent Rens Tienstra met het koor werken aan zeer diverse koorwerken uit verschillende perioden. Van cantates tot Hongaarse volkslieden, van jazz tot dodenmissen.
Hij werkt hierbij samen met Laura Balicov die regelmatig de repetities op de piano begeleidt. Vivienne ChuLiao (voormalig repetitor/begeleidster van TKKL) treedt regelmatig op als repetitor bij gescheiden repetities van afzonderlijke stemgroepen.
De begeleiding van het koor wordt gecompleteerd met de zangpedagoge Margot Kalse. Zij bewaakt samen met de dirigent de kwaliteit van de individuele stemmen en de stemgroepen. 

Kwaliteit én gezelligheid

De repetitieavonden gebruiken we om per stemgroep en gezamenlijk de noten van nieuwe muziekstukken in te studeren. Van de koorleden wordt verwacht dat zij thuis de ingestudeerde noten regelmatig herhalen. Ook wordt gestimuleerd om de noten van nieuwe delen thuis alvast voor te bereiden. Om dit te vergemakkelijken worden oefenbestanden gemaakt en aan de koorleden beschikbaar gesteld.

De dirigent maakt ongeveer per drie maanden een repetitieschema dat daarbij als leidraad dient.
De dirigent vertelt bij aanvang van de repetities van een nieuw muziekstuk over de achtergronden van het stuk en de componist. Hij schenkt tijdens de repetitie uitgebreid aandacht aan de dynamiek- en tempowisselingen in de muziek, aan de interpretaties en, in geval we in een vreemde taal zingen, aan de betekenis en uitspraak. Naarmate de datum van het concert nadert, verschuift het accent van noten instuderen naar de afwerking en de klankkleur.

De repetitie is opgedeeld in twee blokken van een krap uur. In de tussenliggende pauze is er gelegenheid om met andere koorleden, het bestuur of de artistieke leiding te praten bij een kopje koffie of thee (en een koekje). In de loop der jaren zijn er vele vriendschappen tussen koorleden ontstaan.
Twee maal per jaar wordt er door het koor een interne borrel en boeken/cd-beurs georganiseerd.

Concerten

In principe geeft het koor elke twee jaar drie concerten op een van de Leidse podia. In Pieterskerk, de Hooglandse kerk en de Stadsgehoorzaal, maar ook in andere Leidse kerken zoals de Marekerk, de Petruskerk en de Vredeskerk hebben we regelmatig optredens verzorgd.
Tijdens onze grotere concerten laten we ons vaak begeleiden door een orkest. In het verleden werkten we veel samen met het professionele Randstedelijk Begeleidingsorkest. Tegenwoordig gaan we steeds vaker samenwerking aan met amateurorkesten uit de regio, zoals het Leiderdorps Kamerorkest en het Toonkunstorkest Leiden. De grote concerten wisselen we af met kleinere concerten, die we vaak a capella of met piano- of orgelbegeleiding zingen.
Bij koorwerken met solistische rollen werken we meestal samen met professionele solisten.
Daarnaast doen koorleden enthousiast mee aan optredens tijdens Monumentendagen, een amateurkunstfestival, een muziekproject of aan een optreden voor ouderen in de regio.

Houdt u van zingen?

Er is plaats voor nieuwe leden en we zijn op zoek naar tenoren, hoge sopranen en lage bassen.
U bent van harte uitgenodigd om eens te komen luisteren of mee te zingen!
Scroll naar boven