Over het koor

Artistieke begeleiding door professionals
Het Toonkunstkoor staat al enkele decennia onder de artistieke leiding van dirigent Hans van der Toorn, die als professioneel dirigent werkzaam is. Als artistiek leider is hij verantwoordelijk voor de repertoirekeus. Hij  werkt met het koor laan zeer diverse koorwerken uit verschillende perioden. Van cantates tot Hongaarse volkslieden, van jazz tot dodenmissen.
Hij werkt hierbij samen met Vivienne ChuLiao die de repetities op de piano begeleidt. Ook treedt zij regelmatig op als repetitor van afzonderlijke stemgroepen.
De begeleiding van het koor wordt gecompleteerd met de zangpedagoge Margot Kalse. Zij bewaakt samen met de dirigent de kwaliteit van de individuele stemmen en de stemgroepen. Met regelmaat leidt zij interne cursussen voor de koorleden op gebied van stemvorming en solfège.

Kwaliteit én gezelligheid
De repetitie-avonden gebruiken we om per stemgroep en gezamenlijk de noten van nieuwe muziekstukken in te studeren. Van de koorleden wordt verwacht dat zij thuis de ingestudeerde noten regelmatig herhalen. Ook wordt gestimuleerd om de noten van nieuwe delen thuis alvast voor te bereiden. De dirigent maakt ongeveer per drie maanden een repetitieschema dat daarbij als leidraad dient.
De dirigent vertelt bij aanvang van de repetities van een nieuw muziekstuk over de achtergronden van het stuk en de componist. Hij schenkt tijdens de repetitie uitgebreid aandacht aan de dynamiek- en tempowisselingen in de muziek, aan de interpretaties en, in geval we in een vreemde taal zingen, aan de betekenis en uitspraak. Naarmate de datum van het concert nadert, verschuift het accent van noten instuderen naar de afwerking en de klankkleur.
De repetitie is opgedeeld in twee blokken van een krap uur. In de tussenliggende pauze is er gelegenheid om met andere koorleden, het bestuur of de artistieke leiding te praten bij een kopje koffie of thee (en een koekje). In de loop der jaren zijn er vele vriendschappen tussen koorleden ontstaan.
Twee maal per jaar wordt er door het koor een interne borrel en boeken/cd-beurs georganiseerd.

Concerten
In principe geeft het koor tweemaal per jaar een concert op een van de Leidse podia. De Pieterskerk, de Hooglandse kerk en de Stadsgehoorzaal gebruiken we het vaakst, omdat deze het meest geschikt zijn om podium te bieden aan een koor van ons formaat. Ook in andere Leidse kerken zoals de Marekerk, de Petruskerk en de Vredeskerk hebben we regelmatig optredens verzorgd.
Tijdens onze grotere concerten laten we ons vaak begeleiden door een orkest. In het verleden werkten we veel samen met het professionele Randstedelijk Begeleidingsorkest. Tegenwoordig gaan we steeds vaker samenwerking aan met amateurorkesten uit de regio, zoals het Leiderdorps Kamerorkest en het Toonkunstorkest Leiden. De grote concerten wisselen we af met kleinere concerten, die we vaak a capella of met piano- of orgelbegeleiding zingen.
Bij koorwerken met solistische rollen werken we meestal samen met professionele solisten.
Daarnaast is het koor al snel enthousiast om mee te doen aan optredens tijden Monumentendagen, een amateurkunstfestival, een muziekproject of om een optreden te verzorgen voor ouderen in de regio.